دانلود آهنگ سنگ و شیشه از جیدال

3,071
 

دانلود آهنگ سنگ و شیشه از جیدال

متن کامل آهنگ سنگ و شیشه از جیدال 👇

مِث یه دَریائه چشمات ، مَنم توش غَرق میشم
به مَن تو دَستاتو بسپار ، از دُنیا ترد میشم …
یه قلب از جنس شیشه گفت ، بمون با مَن هَمیشه
میدونستم نِمیشه ، بازی سنگ و شیشه …
────
مِث یه دَریا چشمات ، مَنم توش غَرق میشم
به مَن تو دَستاتو بسپار ، از دُنیا ترد میشم …
یه قلب از جنس شیشه گفت ، بمون با مَن هَمیشه
میدونستم نِمیشه ، بازی سنگ و شیشه …
────
به خواب مَن میای وَقتی‌ خوابی‌ کنار مَن
سِتاره شَب نورش آروم توی نگاه مَن
صِدای حَرفات لالایی رو هَم پلکای مَن
────
صِدام بزن هَرچی‌ هَست یهو به پات بدَم باز
خیره بشه نِگات به مَن باز ، بگن بازَم چشات به مَن راز
میخوام از آسمون بباره الماس ، بار اومَدم مِثال سَرباز
غریبم انگار با تَرس ، پام هَم هَمیشه رو پدال تَخت گاز
────
دیوونه رَفت باز پریدش از قَفس و …
رَفتی و از پَنجره روبروم این مَنظرس
چه مَسخرسو ، بی‌ تو این پاییز بیرنگه
کارَم یه جاییش میلنگه ، حَتی اگه سنگ دِلم برا
قلب شیشیه ایت تنگه …
────
مِث یه دَریائه چشمات ، مَنم توش غَرق میشم
به مَن تو دَستاتو بسپار ، از دُنیا ترد میشم …
یه قلب از جنس شیشه گفت ، بمون با مَن هَمیشه
میدونستم نِمیشه ، بازی سنگ و شیشه …
 

نمیدونم دَست به کدوم واژه ببرَم
که بتونه بَرات بگه یکمی حال امشبَم
آره ، بایَد بری بگیری تو فاصله ازَم …
────
میشکونن سَنگو شیشه هَمو گرچه عاشِق هَمن
اگه دِلم دَریایی بود بودش‌ با طوفان تو
هَرچی‌ داشتم مال تو بود ، هَرچی‌ دارم مال تو
مُهم نیستش آره بُرو ، که ما عادَت داریم به رفتنا
────
ما اونیم که نمیشکست موقع شکستنا
بال ما به بَستن عادَت نداره
پار بکش بپر تنها ، یه دَم اما جُدا نیستی‌ تو از مَنو
میشناسمت بهتر از تو تو هَم منو میشناسی‌
بهتر از خودَم چون بودی تو از مَنو
────
نمیدونم تَموم کنم این شِعرو از کجاش مَن
اگه ولم کنی‌ مینویسم از تو تا شَب
واژه ها روی ورق میخوان هَمه از تو باشن
تو دوتا رو داری مَن رفیق هَر دوتاشم
────
مِث یه دَریائه چشمات ، مَنم توش غَرق میشم
به مَن تو دَستاتو بسپار ، از دُنیا ترد میشم …
یه قلب از جنس شیشه گفت ، بمون با مَن هَمیشه
میدونستم نِمیشه ، بازی سنگ و شیشه …
27 دی 1401
0

سایر آهنگ های جیدال

نظرات کاربران