دانلود آهنگ رو سر بنه به بالین [رگ خواب] از همایون شجریان

2,407

دانلود آهنگ رو سر بنه به بالین [رگ خواب] از همایون شجریان

متن کامل آهنگ رگ خواب از همایون شجریان 👇

و سر بنه به بالین
تنها مرا رها کن
ترک من خرابِ
شبگردِ مبتلا کن

ماییم و موج سودا
شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا
خواهی برو جفا کن

ماییم و آبِ دیده
در کنج غم خزیده
بر آبِ دیده ی ما
صد جای آسیا کن

ماییم و موج سودا
شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا
خواهی برو جفا کن

خواهی بیا ببخشا
خواهی برو جفا کن


از من گریز تا تو
هم در بلا نیفتی
بگزین ره سلامت
ترک رهِ بلا کن

بر شاهِ خوب رویان
واجب وفا نباشد
ای زرد روی عاشق
تو صبر کن وفا کن

در خواب دوش پیری
در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد
که عزم سوی ما کن

گر اژدهاست بر ره
عشق است چون زمرد
از برق این زمرد
هین دفع اژدها کن

رو سر بنه به بالین
تنها مرا رها کن
ترک من خرابِ
شبگردِ مبتلا کن

تَرک من خرابِ
شبگردِ مبتلا کن
تَرک من خرابِ
شبگردِ مبتلا کن

سایر آهنگهای همایون شجریان

نظرات کاربران