دانلود آهنگ رفیق هایدنه کوره رضا کرمی تارا

2,877
 

دانلود آهنگ رفیق هایدنه کوره رضا کرمی تارا

متن کامل آهنگ رفیق هایدنه کوره از رضا کرمی تارا 👇

رفیق هایدنه کوره براگد حالی گیریاس!
برا تنیا همدمم ولیم چنیگه توریاس…
برا حالم خراوه چشتی بار آرامم بکی…
داشی هرچی قرص خمه بان گیان تو هیچ و پیم نیه کی!
کام و کام نخ نخ اراد سیگار و سیگار دامه باد!
قسم و پاکی عشقمان تا ابد کس نیه نم و جاد
جای خالید و ای ماله هر ثانیه ی جور یه ساله…
آسمان ای شهره اراد سر ولی شیویاس دواره!
 
خور دری و حالم چجو سر و لیم شیویاس…
و دیورید قسم دیوته رضا نفسی بریاس
آخه مگه چه کردم که دلد و لیم سیره!
کافر ارا نیزانی دلم و لای تو گیره…
بورو دواره بوه لام دسد بنه و ناو دسم…
بورو جیو جار جاران سرد بنه و لای سرم…
سرم بوده نذری سرد یه چیو دنگی ولید نیه!
تورا و گیان دالگد بیوش که دلد کی بردیه!

سایر آهنگ های رضا کرمی تارا

نظرات کاربران