دانلود آهنگ رئیس پادگان می زندون بونه از احمد نیکزاد

2,682
 

دانلود آهنگ رئیس پادگان می زندون بونه از احمد نیکزاد

متن کامل آهنگ رئیس پادگان می زندون بونه از احمد نیکزاد 👇

امان امان امان امان
غریب جا سربازی مثل زندونه 
رئیس پادگان وی زندون بونه 
رئیس پادگان می زندون بونه 
روزگار هاکرده چرخش و بازی، کی در بیموئه براری سربازی 
می برار ره بوردنه سلمانی 
وی بور بور زلف ره هادانه قیچی 
غریب جا سربازی مثل زندونه 
رئیس پادگان می زندون بونه 
ای جاناا، امه پشت خنه آلبالو گیلاس 
براری بمیرم در شونه سرباز 
دست و دامون بییرم حضرت عباس 
تی تن ره نپوشن ارتشی لباس 
غریب جا سربازی مثل زندونه، رئیس پادگان می زندون بونه 

جان، شی احمد نیکزادی دا
سرباز گوش هاده
ای جاناا، امان امان امان
براری بمیرم کوه کوه میجینه 
سیصد تا سربازی جلو مجینه 
سیصد تا سربازی نامه نویسه 
وره کار نارین و می ور عزیزه 
غریب جا سربازی مثل زندونه؛ رئیس پادگان می زندون بونه 
خداوندا نگهبانم دم در 
دو سال سربازی کی میشود سر 
دو سال سربازی کارم همینه 
لباس ارتشی رنگ زمینه 
جان عمو؛ تی دلی دردی دا 
امان امان امان
براری بمیرم دو سال اجباره 
غریب ولایت دل بیقراره 
لباس سربازی فنسقه داره 
دل سرباز همیشه غصه داره 
غریب جا سربازی مثل زندونه 
رئیس پادگان می زندون بونه 

سایر آهنگ های احمد نیکزاد

نظرات کاربران