دانلود آهنگ دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

2,418
دانلود آهنگ دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

شماره 1: دانلود آهنگ دختر شیرازی از نسرین و ضیا

دانلود با لینک مستقیم

شماره 2: دانلود آهنگ دختر شیرازی از یاشگین

دانلود با لینک مستقیم

شماره 3: دانلود آهنگ دختر شیرازی از امیر آرام

دانلود با لینک مستقیم

شماره 4: دانلود آهنگ دختر شیرازی از مجتبی دل زنده

دانلود با لینک مستقیم

شماره 5: دانلود آهنگ دختر شیرازی از پری زنگنه

دانلود با لینک مستقیم

شماره 6: دانلود آهنگ دختر شیرازی از تی ام بکس TM Bax

دانلود با لینک مستقیم

موهامو میخوای چه کنی بی حیا پسر کمند تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

شیرازی جون جونم دختر شیرازی مرده لبهاتم تو سرو نازی

 

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی ابروتو به من بنما تا بشم راضی

ابرومو میخوای چه کنی بی حیا پسر کمون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

 

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی چشماتو به من بنما تا بشم راضی

چشمامو میخوای چه کنی بی حیا پسر بادوم تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

 

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی لباتو به من بنما تا بشم راضی

لبامو میخوای چه کنی بی حیا پسر قیطون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

شیرازی جون جونم دختر شیرازی مرده لبهاتم تو سرو نازی

دیدگاه ها