دانلود آهنگ داریوش بوی گندم

3,215
 

دانلود آهنگ داریوش بوی گندم

متن کامل آهنگ بوی گندم از داریوش 👇

بوی گندم مال من هرچی كه دارم مال تو
یه وجب خاك مال من، هرچی می‌كارم مال تو
اهل طاعونی این قبیله مشرقی‌ام
تویی این مسافر شیشه‌ای شهر فرنگ
پوستم از جنس شبه پوست تو از مخمل سرخ
رختم از تاوله تن‌پوش تو از پوست پلنگ

بوی گندم مال من هرچی كه دارم مال تو
یه وجب خاك مال من هرچی می‌كارم مال تو
بوی گندم مال من هرچی كه دارم مال تو
یه وجب خاك مال من هرچی می‌كارم مال تو

تو به فكر جنگل آهن و آسمون خراش
من به فكر یه اتاق اندازه تو واسه خواب
تن من خاك منه ساقه گندم تن تو
تن ما تشنه‌ترین تشنه یك قطره‌ی آب

بوی گندم مال من هرچی كه دارم مال تو
یه وجب خاك مال من هرچی می‌كارم مال تو
بوی گندم مال من هرچی كه دارم مال تو
یه وجب خاك مال من هرچی می‌كارم مال تو

شهر تو شهر فرنگ آدماش ترمه قبا
شهر من شهر دعا همه گنبداش طلا
تن تو مثل تبر تن من ریشه سخت
طپش عكس یه قلب مونده اما رو درخت

سایر آهنگ های داریوش

نظرات کاربران