دانلود آهنگ خودتیو خودتو اخلاقای گو*تو از حصین

2,384
 

دانلود آهنگ خودتیو خودتو اخلاقای گو*تو از حصین

متن کامل آهنگ خودتیو خودتو از حصین 👇

سیزده نودو دو اولاً علناً عرض شود علفم دود میشه بعد.
پله هارو تک تک بالا رو میبینم.
بعد شمارو میگیرم کم تعدادین.
که جمع ا دانتا قد آلفا بتا.
فرق دلتا تتا چند درمیاد حتما زیاد.
چندوقت دیگه میشه مصرفیات.
ادبیات می ریزه به همو مغزم می*اد.
سبزیجات تب سر سیاه.
می نویسه دست مغز لب راوی طراحی میکنه.
کلمه ها رو بعد با بیت پرا ریخت.
مخا ک*خل لاسه دنیای منه.
بایه مشت غریبه توش.
راه میرم بینشون هدستا تو گوش
رو منو مواد پوش تو رگو پکات کوش
تو رپ بود تلاش بیشتر لازم دارن
خط خطی ورقو بعدم پارن
I Dont Give a fuck About it
What do you Think About Me
Like A boss
داری خبری نه ولی ک* خار بغلی
شهر تو جویده پوسترای عملی
خودتیو خودتو اخلاقای گ*ه تو
اخمایی که پیچیدی بستی جای کمری
شبا پره همه دوره همیم یه کله
بدنا فلجو بلداهم یه گله
گل دارم هه خودکارم
گل بارون میکنن پشت سرت
کورور دود می بینی گولوپ خوردنت هه
تیم فرنگی چیل مرندی
پر پاچه چی می گی کندنت
از سر شصت پات تا دم گردنت ته
پدیده تر پدیده شب میگیره
لبای چربو همگی جمع
ما روزا خواب یه وری دمری
بودا وار موزیکا عملی
I Dont Give a fuck About it
What do you Think About Me
Like A boss
بینگو بینگو بردیم رینگو
میاد میره میده شیکو
سریع زین کن ماشین لینکلن
حاجیت کاروله آتیش زیپو
رنگ هاشون تابنده چشا أ جا کنده
آساشون باخنده می گیرن رو بنده
انگاری هلنده گلای کوبنده
دا*ای برنده هه هه
Cocca Cocca Ah
prrraah take a loca
منو نگاه یهو نری ب*ا
تو دست یه دریده پا قلاده پریده
جا رد شم همینه سوار سفینه
سنگینه دودمم سمیه همیشه
روزا خوب هوا دود
شبا زود فراموشی می گیرم
پکا کو داش برد
3 بهمن 1401
0

سایر آهنگ های حصین

نظرات کاربران