دانلود آهنگ حال خرابه ساقی امشو مشت هاکن پیک شرابه از رامین مهری

2,565
 

دانلود آهنگ حال خرابه ساقی امشو مشت هاکن پیک شرابه از رامین مهری

متن کامل آهنگ حال خرابه ساقی امشو مشت هاکن پیک شرابه از رامین مهری 👇

ای جانه… یاره… جان ای..
حال خرابه! ساقی امشو مشت هاکن پیک شرابه!
ها رفیق بیار دلبری عکس قابه
اون کی دره یاره می رفیق فابه!
مه حال خرابه…
ای بی وفا یار؛ با دل غمدار من ها کردی چیکار؟!
لعنت به این دنیای پست! لعنت به نامردی…
در حق خوبی های مه فقط بد ها کردی!
 
پیک اول زمه عشق اونی؛ که سنگه ونی دل
اونی که از عشق وی، در وومه خل!
وسه انی غم نخر… می عاشق دل سنگه ونی دل
پیک بعدی زمه عشق ته؛ که می احساس ره ندی…
جان پیک بعدی! دلبرا زمه به عشق سادگی…
لس نده ساقی؛ لس نده ساقی
 
لعنت به این دنیای پست! لعنت به نامردی…
در حق خوبی های مه فقط بد ها کردی!
جان چنی غم دارمه امشو؛ جان بمیره دل!
چه عاشق دلی دا بمیرم… یاری نامردی ای دا بمیرم
امشو ای مستی دا؛ بمیرم… بمیرم…
مستمه مست ته دنی، تی عوض پیک دره می دست
تی جا ره نتونه پر هاکنه هیچکس!
 
از دلی که بشکنی؛ اتا کمی بترس…
قلب ره نزن پس
پیک آخر زمه تا دنیا چرخ هایره دور می سر!
به سلامتیِ اون لحظه ی آخر
خداحافظی تلخ من و دلبر؛ که بورده می ور
لعنت به این دنیای پست! لعنت به نامردی…
در حق خوبی های مه فقط بد ها کردی!

سایر آهنگ های رامین مهری

نظرات کاربران