دانلود آهنگ جینگ و جینگ ساز میاد از محمد نوری 320

2,425
 

دانلود آهنگ جینگ و جینگ ساز میاد از محمد نوری 320

متن کامل آهنگ جینگ و جینگ ساز میاد از محمد نوری 👇

جینگ وُ جینگِ ساز، میاد…
از بالایِ شیراز میاد…
شازده دوماد؛ غم نخور که نومزدت، با ناز میاد!
سر کوچه ی عروس خانوم
شاخه گل؛ کردند سوار…
سر کوچه ی شازده دوماد
صد شتر؛ کردند قطار…
یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا! یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا!
چارقدِ لاکت؛ بنازوُم!
لول به لول؛ باد می بره..
رنگِ گلناریت بنازوُم؛ سر شب، خوابت می بره…
کی به حجله..؟ چی به حجله…؟
شازده دوماد، با زنش…
کی بگرده دورِ حجله؟ خواهرِ کوچیکترش!
یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا! یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا!
جینگ وُ جینگِ ساز، میاد…
 
از بالایِ شیراز میاد…
شازده دوماد؛ غم نخور که نومزدت، با ناز میاد!
سر کوچه ی عروس خانوم
شاخه گل؛ کردند سوار…
سر کوچه ی شازده دوماد
صد شتر؛ کردند قطار…
یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا! یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا!
این طرف؛ تختِ طلا وُ اون طرف، تختِ طلا!
شازده دوماد؛ روش نشِسته…
می کنه شکرِ خدا…
باد اومد…
بارون گرفت وُ آب اومد، نودون گرفت…
سوریا؛ گویین مبارک! کارِ ما انجوم گرفت…
یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا! یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا!
یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا! یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا!
یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا! یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا!
یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا! یار مبارک بادا! ایشالا مبارک بادا!

سایر آهنگ های محمد نوری

نظرات کاربران