دانلود آهنگ جدید Regard به نام Ride It

2,374

دانلود آهنگ جدید Regard به نام Ride It

متن کامل آهنگ Ride It از Regard 👇

*Ride it, ride it* Touch my soul
روحمو لمس کن
*Ride it, ride it* Let me feel you
بزار حست کنم
*Ride it* Turn the lights down low
*برون* نور چراغها رو کم کن
*Ride it* From head to toe
از سر تا پا
*Ride it, ride it* Touch my soul
روحمو لمس کن
*Ride it, ride it* Let me feel you
بزار حست کنم
Been about a month and twenty days
تقریبا ۱ماه و ۲۰ روز شد
And we’re going ’round and ’round just playing silly games
و ما همینجوری میریم و میریم و بازی های احمقانه انجام میدیم
Now you’re saying slow it down, not right now
حالا به من میگییکم آروم تر . دیگه الان نه
Then you wink at me and walk away
و بعد بهم چشمک میزنی و میری
Now, let it be, let it be, let it be known
الان، بزار،بزار،بزار بدونن
Hold on, go
صبر بده ، برو
Touching and teasing me, telling me no
منو لمس مى کنى ، منو به بازی میگیری و بعد مى گى نه
But this time I need to feel you
ولی این دفعه نیاز دارم حست کنم
*Ride it* When we’re all alone
*برون* وقتی ما تنهاییم
*Ride it* Just lose control
فقط کنترلتو از دست بده
*Ride it, ride it* Touch my soul
روحمو لمس کن
*Ride it, ride it* Let me feel you
بزار حست کنم
*Ride it* Turn the lights down low
*برون* نور چراغها رو کم کن
*Ride it* From head to toe
از سر تا پا
*Ride it, ride it* Touch my soul
روحمو لمس کن
*Ride it, ride it* Let me feel you
بزار حست کنم
MoVida was the club on Saturday
مویدا کلاب بود تو شنبه
You’re acting like a diva saying you don’t wanna pay
مثلیه دیوا رفتار میکنی و و میگی نمیخوای پول بدی
It’s gotta be your feisty style
قراره استایل بی پروات باشه
Raise that brow
ابروهاتو میندازی بالا
I love it when you look at me that way
خوشم میاد وقتی اونطوری نگام میکنی
Now we’re in, you order a mojito at the bar
وحالا ما اینجاییم و تویه موهیتو تو بار سفارش میدی
Reapply your lippy ’cause it came off on the glass
رژ لبتو دوباره میزنی چون رو لیوان جاش موند
The DJ plays your favourite song, Kanye’s on
دی جی اهتگ مورد علاقتو پخش میکنه ، آهنگ کانیه
Now you’re beckoning for me to dance
حالا به من اشاره میکنی که برقصیم
Mm, pulling me, pulling me, pulling me close
ممم.منو بکشون .منوبکشون نزدیک خودت
You close your eyes, girl
تو چشمات رو میبندی دختر

Whispering, telling me we gotta go
زمزمه میکنی بهم میگی باید بریم
Won’t you take me home I wanna
نمیخوای منو ببری خونه من میخوام
*Ride it* When we’re all alone
برون وقتی ما تنهاییم
*Ride it* Just lose control
فقط کنترلتو از دست بده
*Ride it, ride it* Touch my soul
روحمو لمس کن
*Ride it, ride it* Let me feel you
بزار حست کنم
*Ride it* Turn the lights down low
برون نور چراغها رو کم کن
*Ride it* From head to toe
از سر تا پا
*Ride it, ride it* Touch my soul
روحمو لمس کن
*Ride it, ride it* Let me feel you
بزار حست کنم
*Ride it* When we’re all alone
برون وقتی ما تنهاییم
*Ride it* Just lose control

فقط کنترلتو از دست بده
*Ride it, ride it* Touch my soul
روحمو لمس کن
*Ride it, ride it* Let me feel you
بزار حست کنم
*Ride it* Turn the lights down low
*برون* نور چراغها رو کم کن
*Ride it* From head to toe
از سر تا پا
*Ride it, ride it* Touch my soul
روحمو لمس کن
*Ride it, ride it* Let me feel you
بزار حست کنم
Won’t you take me home I wanna
نمیخوای منو ببری خونه من میخوام
*Ride it* When we’re all alone
*برون* وقتی ما تنهاییم
*Ride it* Just lose control
فقط کنترلتو از دست بده
*Ride it, ride it* Touch my soul
روحمو لمس کن
*Ride it, ride it* Let me feel you
بزار حست کنم
*Ride it* Turn the lights down low
*برون* نور چراغها رو کم کن
*Ride it* From head to toe
از سر تا پا
*Ride it, ride it* Touch my soul
روحمو لمس کن
*Ride it, ride it* Let me feel you
بزار حست کنم

سایر آهنگهای Regard

نظرات کاربران