دانلود آهنگ تکون تکون هاده تکون از مهرزاد نوازنده

2,533
 

دانلود آهنگ تکون تکون هاده تکون از مهرزاد نوازنده

متن کامل آهنگ تکون تکون هاده تکون از مهرزاد نوازنده 👇

ماری ماری ماری ماری ماری ماری ماری ماری

ماری ماری ماری ماری ماری ماری ماری ماری

مانا ماری ولا بله  مانا تیری ولا بله

مانا ماری ولا بله  مانا تیری ولا بله

حالا جوکی حیا کن منتا حالا جوکی حیا کن منتا

حالا جوکی حیا کن منتا حالا جوکی حیا کن منتا

مانا ماری ولا بله  مانا تیری ولا بله

مانا ماری ولا بله  مانا تیری ولا بله

بگو ماری ماری

ماری ماری ماری ماری

ماری ماری ماری ماری
 

کلندر بسی کلندر خلسا بازی کلندر

کلندر بسی کلندر خلسا بازی کلندر

کلندر بسی کلندر خلسا بازی کلندر

مانا ماری ولا بله  مانا تیری ولا بله

مانا ماری ولا بله  مانا تیری ولا بله

حالا جوکی حیا کن منتا حالا جوکی حیا کن منتا

حالا جوکی حیا کن منتا حالا جوکی حیا کن منتا

مانا ماری ولا بله  مانا تیری ولا بله

ماری ماری ماری ماری

ماری ماری ماری ماری

ماری ماری ماری ماری

ماری ماری ماری ماری

تکون تکون هاده تکون

تکون تکون هاده تکون

تکون تکون تکون هی

سایر آهنگ های مهرزاد نوازنده

نظرات کاربران