دانلود آهنگ توی وضعیت سفیدم باهات با صدای زن

2,621

دانلود آهنگ توی وضعیت سفیدم باهات با صدای زن

متن کامل آهنگ توی وضعیت سفیدم از صدای زن 👇

توی وضعیت سفیدم باهاتمتضاد منی ولی رفیقم باهاتمن سیاهم و تو سفید فرقمون زیاداما جالب اینه کاملا به هم میادتیرگی من با روشنی تو قشنگهبعد شب تیره روشنی صبحتو دلیل من برای بوندنی من دلیل توبا تو رنگ دنیام چه قشنگهسیاه سفیده آره همینشه که قشنگهمن شب تارمو تو هم شدی ماهموکنار هم کاملیم میفهمی احوالموبا تو رنگ دنیام چه قشنگهسیاه سفیده آره همینشه که قشنگهمن شب تارمو تو هم شدی ماهمو


کنار هم کاملیم میفهمی احوالمو

سایر آهنگ های صدای زن

نظرات کاربران