سایر آهنگ های BTS

نظرات کاربران

  1. Haroow
    01 اردیبهشت 01

    مطمئنی مال بی تی اسه؟ ؟؟

  2. Re
    12 اردیبهشت 01

    واقعا خودت فکر میکنی بچه ها خوندن ؟ صداش شبیه جیمین یا نام 🤦🏿‍♀️

موزیران