دانلود آهنگ ترکی گیزلینجه آرانی وروب بیزی آییریب با صدای زن

2,577
دانلود آهنگ ترکی گیزلینجه آرانی وروب بیزی آییریب با صدای زن

شماره 1: دانلود آهنگ ترکی گیزلینجه آرانی وروب بیزی آییریب [صدای زن]

دانلود با لینک مستقیم

شماره 2: دانلود آهنگ ترکی گیزلینجه آرانی وروب بیزی آییریب [صدای مرد]

دانلود با لینک مستقیم

Səhər oldu gün işığım
سحر اولدو گون ایشیگیم
سحر شد نور آفتابم 
Yuxum oldu gecə-gecə
یوخوم اولدو گجه گجه
خوابم مرد تو این شب 
Onu gəzib, aramışam
اونو گزیب آرامیشام
دنبال اون گشتم 
Qapı-qapı, küçə-küçə
کاپی کاپی کوچه کوچه
از این در به اون در از کوچه به کوچه 
Düşünürəm içə-içə
دوشونورم ایچه ایچه
مینوشمو فکرشو میکنم
Onu salıb ürəyimə
اونو سالیب اوریمه
اونو انداخته تو دلم 
Ürəyimi sıxan həyat
اوریمی سیخان حیات
زندگی که دلمم ازش گرفته 
Axı, belə hara gedir
آخی بله هارا گدیر
آخه همینطوری کجا میره 
Axırıma çıxan həyat
آخریما چیخان حیات
زندگی که به انتهام رسیده 
Düz üzümə baxan həyat
دوز اوزومه باخان حیات
زندگی که دقیقا داره بهم نگا میکنه 
Gizlincə aranı vurub, bizi ayırıb
گیزلیمجه آرانی وروب بیزی آیریب
پنهونی بینمونو زده مارو جدا کرده 
Məni bir yana çəkib atıb, o birini bir tərəfə
منی بیر یانا چکیب آتیب او بیرینی بیر طرفه
منو یه طرف کشیده انداخته اونو یه طرف 
Ya belə olub, ya da, nə bilim
یا بلا اولوب یا دا نه بیلیم
یا بلا شده یا هم چه میدونم 
Mənə bəlkə də düşməyib hansı ki sevən ərəfə
منه بلکه ده دوشمیب هانسی کی سون عرفه
شایدم قسمت من نبود 
Götürün içək bunu şərəfə
گوتورون ایچک بونو شرفه
بردارین بنوشیم به سلامتی 
Belədir həyat, aranı vurub, bizi ayırıb
بلدیر حیات آرانی وروب بیزی آییریب 
زندگی همینه رابطه مونو بهم زده مارو جدا کرده

دیدگاه ها