دانلود آهنگ ترکی دولدور بی میحانچی از عدنان [اصلی 320]

2,640
 

دانلود آهنگ ترکی دولدور بی میحانچی از عدنان [اصلی 320]

متن کامل آهنگ دولدور بی میحانچی از عدنان 👇

ایچریم ار کاداش بنیم دردیم چوک…
ایچریم ار کاداش دردیمه چاره یوک!
ایچریم ار کاداش بو گون کیفیم یوک…
ایچریم ار کاداش تادیم توزوم یوک!
دوست لاراجی سویلری دوشمانلارا سوینه دوی سون!
بیر بویوک ایچدیم بن شفا لار اولسون…
دوست لاراجی سویلر دوشمانلارا سوینه دوی سون
بیر بویوک دویردیم بن شفالار اولسون…
مزم بیر از پینیربیر ازدا زیتین اولسون!
ایچریم ار کاداش ایچریم ایشده
 
ایچریم ار کاداش ایچریم ایشده…
دولدور ور میحانه چی بوش قالماسین کادهیم!
دولدور ور میحانه چی هچ بیتمیور دت لریم
دولدورور میحانه چی چابک دولدور ایچریم…
دولدور دولدور دولدور دولدور دولدور گیتسین!
دولدور ور میحانه چی یانیورم ایچیم ایچیم..
دولدور ور میحانه چی دونیور باشم نه بیچیم
دولدور ور میحانه چی کور کوتو ساروشوم او بیچیم!
دولدور دولدور دولدور دولدور دولدور گتسین….

سایر آهنگ های عدنان

نظرات کاربران