دانلود آهنگ بگو بگو که چکارت کنم از محسن نامجو

3,011
 

دانلود آهنگ بگو بگو که چکارت کنم از محسن نامجو

متن کامل آهنگ بگو بگو که چکارت کنم از محسن نامجو 👇

بگو بگو
که چه کارت کنم، بگو
که چه کارت کنم ز گریه جویم و دل را
بگو بگو
که شکارت کنم، بگو
که شکارت کنم به غمزه مویم
و آه
ببین ببین
که فغانت کنم، ببین
که فغانت کنم ز خنده چینم و لب را
آااههه
ببین ببین
که نشانت کنم، ببین
که نشانت کنم ز فتنه کینم و آه
آهه
نماز شام غریبان چو گریه آغازم
به مویه های غریبانه، قصه پردازم
به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار
که از جهان ره و رسم سفر براندازم
من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب
مُهیمنا به رفیقان خود رسان بازم
خدای را مددی ای رفیق ره تا من
به کوی میکده دیگر علم برافرازم
به کوی میکده دیگر علم برافرازم
بیا بیا
که نگارت شوم، بیا
که نگارت شوم به طرفه سایم و تن را
بیا بیا
به زیارت شوم، بیا
به زیارت شوم چو خسته پایم و آه
هااااا
همای اوج سعادت، به دام ما افتد
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد
حباب وار براندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
به ناامیدی از این در مرو بزن فالی
به ناامیدی از این در مرو بزن فالی
بود که قرعه دولت به نام ما افتد
هههیییییی
شِکن شِکن
که شیارت کنم، شکن
که شیارت کنم ز شرح شاهد و شور آه
شِکن شِکن
چه شرارت کنم شکن
چه شرارت کنم ز شمس شاهد و شور
بیا بیا
که نگارت شوم،بیا
که نگارت شوم به طرفه سایم و تن را
بیا بیا
به زیارت شوم، بیا
به زیارت شوم چو خسته پایم و آه
آاااههه
ببین ببین
که فغانت کنم، ببین
که فغانت کنم ز خنده چینم و لب را
ببین ببین
که نشانت کنم، ببین
که نشانت کنم ز فتنه کینم و آه
آهههه
بیا و کشتی ما در شطِ شراب انداز
خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
به نیمه شب اگرت آفتاب میباید
ز روی دختر گلچهره رز نقاب انداز
به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی
به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی
بود که قرعه دولت به نام ما افتد
هههیییییی
بگو بگو
که چه کارت کنم، بگو
که چه کارت کنم ز گریه جویم و دل را
بگو بگو
که شکارت کنم، بگو
که شکارت کنم به غمزه مویم و آه
آههههههه

سایر آهنگ های محسن نامجو

نظرات کاربران

  1. Fa
    16 تیر 01

    بسیارعالی🙏🌹ازخدابرایتان طول عمرهمراه باسلامتی آرزومندم🤲🌄