دانلود آهنگ به عشق تو اشک بی اختیارم سرا پا جنون سر به صحرا

3,471
دانلود آهنگ به عشق تو اشک بی اختیارم سرا پا جنون سر به صحرا

متن کامل آهنگ به عشق تو اشک بی اختیارم از محمد معتمدی 👇

برگشته ام از شبای بی تو
دیدن ندارد دنیای بی تو
چرا پایان ندارد این تشنگی ها
بگو باران ببارد صحرا به صحرا
به عشق تو اشک بی اختیارم
سرا پا جنون سر به صحرا گذارم
که یه چله در هوایت ببارم
به عشق تو اشک بی اختیارم
سرا پا جنون سر به صحرا گذارم
که یه چله در هوایت ببارم
همه عشقی عقل سرخی تو
همه شوقم موج آبم من
توهم آغازی و هم پایان
همیشه در نیمه راهم من
به عشق تو اشک بی اختیارم
سرا پا جنون سر به صحرا گذارم
که یه چله در هوایت ببارم
به عشق تو اشک بی اختیارم
سرا پا جنون سر به صحرا گذارم
که یه چله در هوایت ببارم

سایر آهنگهای محمد معتمدی

نظرات کاربران