دانلود آهنگ بهار بازم بیا عشق و بیارش از مارتیک 320

2,405
 

دانلود آهنگ بهار بازم بیا عشق و بیارش از مارتیک 320

متن کامل آهنگ بهار از مارتیک 👇

بهار بازم بیا عشقو بیارش.
بده هر یاری رو دست نگارش.
بهار بازم بیا عشقو بیارش.
بده هر یاری رو دست نگارش.

بهار اومد گلها وا شد.
دل ما باز خاطرخواه شد.
بهار اومد هوا خوبه.
نگار من چه محجوبه.
نگار من چه محجوبه.
بهار اومد گلها وا شد.
دل ما باز خاطرخواه شد.
بهار اومد هوا خوبه.
نگار من چه محجوبه.
نگار من چه محجوبه.

بهار بازم بیا عشقو بیارش.
بده هر یاری رو دست نگارش.
بهار بازم بیا عشقو بیارش.
بده هر یاری رو دست نگارش

سری زدم به صحراها عجب بوی خوشی دارد
سری زدم به دریاها هوای دلکشی دارد
همین عطرها همین بوها،منو دوباره عاشق کرد
همین نسیم شب بوها منو دوباره عاشق کرد
بهار بازم بیا عشقو بیارش
بده هر یاری رو دست نگارش
بهار بازم بیا عشقو بیارش
بده هر یاری رو دست نگارش

سری زدم به صحراها عجب بوی خوشی دارد
سری زدم به دریاها هوای دلکشی دارد
همین عطرها همین بوها منو دوباره عاشق کرد
همین نسیم شب بوها منو دوباره عاشق کرد

بهار بازم بیا عشقو بیارش
بده هر یاری رو دست نگارش
بهار بازم بیا عشقو بیارش
بده هر یاری رو دست نگارش

بهار اومد گلها وا شد
دل ما باز خاطرخواه شد
بهار اومد هوا خوبه
نگار من چه محجوبه
نگار من چه محجوبه
بهار اومد گلها وا شد
دل ما باز خاطرخواه شد
بهار اومد هوا خوبه
نگار من چه محجوبه
نگار من چه محجوبه
بهار بازم بیا عشقو بیارش
بده هر یاری رو دست نگارش
بهار بازم بیا عشقو بیارش
بده هر یاری رو دست نگارش

سری زدم به صحراها عجب بوی خوشی دارد
سری زدم به دریاها هوای دلکشی دارد
همین عطرها همین بوها،منو دوباره عاشق کرد
همین نسیم شب بوها منو دوباره عاشق کرد

بهار بازم بیا عشقو بیارش
بده هر یاری رو دست نگارش
بهار بازم بیا عشقو بیارش
بده هر یاری رو دست نگارش
1 تیر 1401
0

سایر آهنگ های مارتیک

نظرات کاربران