دانلود آهنگ بامرامی بامرامی عشقگم تا ابد یار خومی چوپشتگم

2,391
 

دانلود آهنگ بامرامی بامرامی عشقگم تا ابد یار خومی چوپشتگم

متن کامل آهنگ بامرامی بامرامی عشقگم تا ابد یار خومی چوپشتگم از محمد امیری 👇

شاکی بینه و دسم مردم ای محله.

قاضی حکمم داس حکمم ابده.

هر کی چپ سیلد بکی.

مرگ خوی امضا کردیه.

و سر خوم نیم خوین نوای چویلم گردیه.

گرد او چویلده لب تر بکی اراد مرم.

هایده کوره نازنین دسیلد نازد بگرم.

هایده کوره عشقگم درم و دلتنگی مرم.

بامرامی بامرامی عشقگم.

تا ابد یار خومی چوپشتگم.

مه خمار او چویل نازنین.

امشو داسه سرم شری بنم.

آخه مه تا کی و باند شر بکم.

بامرامی بامرامی عشقگم

تا ابد یار خومی چوپشتگم

مه خمار او چویل نازنین

امشو داسه سرم شری بنم

آخه مه تا کی و باند شر بکم

بامرامی بامرامی عشقگم

تا ابد یار خومی چوپشتگم

مه خمار او چویل نازنین

امشو داسه سرم شری بنم

بامرامی بامرامی عشقگم

تا ابد یار خومی چوپشتگم

مه خمار او چویل نازنین

امشو داسه سرم شری بنم
1 تیر 1401
0

سایر آهنگ های محمد امیری

نظرات کاربران