دانلود آهنگ ای عشق تو ایمانم از عشق تو بی جانم از ناصر عبداللهی

2,735
 

دانلود آهنگ ای عشق تو ایمانم از عشق تو بی جانم از ناصر عبداللهی

متن کامل آهنگ ای عشق تو ایمانم از عشق تو بی جانم از ناصر عبداللهی 👇

ای عشق تو ایمانم از عشق تو بی جانم

ای مرهم دردانم جانانه تو نازتکه

توم گفت که دلنوازی شه زیور و شهنازی

با ما تو مکن بازی جانانه تو نازتکه

نازتکه و نازتکه تو به می گدازتکه

نازتکه و نازتکه جانانه تو نازتکه

نازتکه و نازتکه تو به می گدازتکه

نازتکه و نازتکه تا جان گدازتکه

توم گفت که دلم خونن دیوانه و مجنونن

هر لحظه پریشانن هر لحظه پریشانن

جانانه تو نازتکه ای(این) جان گدازتکه

نازتکه و نازتکه تو به می گدازتکه

نازتکه و نازتکه تا جان گدازتکه

نازتکه و نازتکه تو به می گدازتکه

نازتکه و نازتکه تا جان گدازتکه

ای سرور و سلطانم بین ناله پنهانم

ای سرور و سلطانم بین ناله پنهانم

ای(این) دیده ی گریانم ای(این) دیده ی گریانم

از بس که تو نازتکه تا جان گدازتکه

از بس که تو نازتکه ای(این) جان گدازتکه

نازتکه و نازتکه تو به می گدازتکه

نازتکه و نازتکه جانانه تو نازتکه

نازتکه و نازتکه تو به می گدازتکه

نازتکه و نازتکه تا جان گدازتکه

ای سرور و سلطانم بین ناله پنهانم

ای سرور و سلطانم بین ناله پنهانم

ای(این) دیده ی گریانم ای(این) دیده ی گریانم

از بس که تو نازتکه تا جان گدازتکه

از بس که تو نازتکه ای(این) جان گدازتکه

نازتکه و نازتکه تو به می گدازتکه

نازتکه و نازتکه تا جان گدازتکه

نازتکه و نازتکه تو به می گدازتکه

نازتکه و نازتکه جانانه تو نازتکه

نازتکه و نازتکه تو به می گدازتکه

نازتکه و نازتکه تا جان گدازتکه

سایر آهنگ های ناصر عبداللهی

نظرات کاربران