دانلود آهنگ ای آفتاب آهسته نه پا در حریم یار من از شجریان

2,707
 

دانلود آهنگ ای آفتاب آهسته نه پا در حریم یار من از شجریان

متن کامل آهنگ ای آفتاب آهسته نه از محمدرضا شجریان 👇

شب همه شب…♪♪ شب همه شب…♪♪
پاسبان حرم دل شُـده‌ام!!
شب همه شب…♪♪
تا در این پرده جُز اندیشه او نگذارم!!
آی خُدای دل…♪♪
دیده بخت به افسانه او، شُد در خواب!!
دیده بخت به افسانه او، شُــد در خـواب…!
آای…♪♪ کو نسیمی زِ عنایت، که کُند بیدارم؟؟ آای…♪♪
یارم به یک لا پیرهن خوابیده، زیر نسترن!!
یارم به یک لا پیرهــن خوابیده، زیر نستـرن…!
ترسم که بوی نسترن مَست است و هوشیارش کُند…♪♪
ترسم که بوی نسترن مَست است و هوشیــارش کُند…!
اِی آفتاب آهسته نه، پا در حریم یار من…♪♪
تَرسم صدای پای تو، خواب است و بیدارش کند!!
تَرســم صدای پای تو، خواب است و بیدارش کُــند…♪♪ 

اِی آفتاب آهسته نه، پا در حریم یار من…♪♪
تَرسم صدای پای تو، خواب است و بیدارش کند!!
خواب است و بیدارش کُــند…♪♪ خواب است و بیدارش کُــند…♪♪
به کُجاها برد، این امیــد ما را! به کُجاها برد، این امیــد ما را!
به کجاها برد ما را…♪♪ به کجاها برد ما را…♪♪
نشُد این عاشق سرگشته صبور!! نشُد این عاشق سرگشته صبور!!
نشــد این مرغک پَر بسته رها…♪♪
به کجا میــروم، یارا؟؟ به کجا میــبرد، ما را؟؟
ره این چاره ندانــم! به خدا…♪♪ به خدا…♪♪
نشود دل نفسی از تو جُدا بخــدا!
به هوایت همه جا در همه حال…♪♪
به امیدی بگُشایــم، شب و روز پر و بال!!
غم عشقت دل ما را…♪♪ غم عشقت دل ما را…♪♪ به کجاها برد یارا…!

سایر آهنگ های محمدرضا شجریان

نظرات کاربران