دانلود آهنگ از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانی از این زندگانیم خدا

2,470
 

دانلود آهنگ از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانی از این زندگانیم خدا

متن کامل آهنگ از زندگانیم گله دارد جوانیم از صدای زن 👇

دارم هوای صحبت یاران رفته رایاری کن ای اجلیاری کن ای اجل که به یاران رسانیم.
از زندگانیم گله دارد جوانیم.
از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانی از این زندگانیم خدا.
دارم به دل هوای صحبت یاران رفته را.
یاری کن ای اجلیاری کن ای اجل که به یاران رسانیم دوست.
گوش زمین به ناله من نیست آشنا
من طایر شکسته پرمن طایر شکسته پر آسمانیم
گوش زمین به نالۀ من نیست آشنامن طایر شکسته پر آسمانیم هایده
گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند
چون میکنند با غمچون میکنند با غم بی همزبانیم
گفتی که آتشم بنشانی
گفتی که آتشم بنشانی ولی چه سودبرخاستی که بر سر آب و آتش نشانیم
شمعم گریست زار ببالین که شهریار
من نیز چون تومن نیز چون تو همدم سوز نهانیم
شمعم گریست زار به بالین که شهریارمن نیز چون تو همدم سوز نهانیم.
12 خرداد 1401
0

سایر آهنگ های صدای زن

نظرات کاربران