اهنگ مازندرانی اهل جنگه فرمانده چه پلنگه فرمانده از حافظ دیوسالار

2,442
 

اهنگ مازندرانی اهل جنگه فرمانده چه پلنگه فرمانده از حافظ دیوسالار

متن کامل آهنگ فرمانده از حافظ دیوسالار 👇

اَره جنگِ فرمانده 
چه پلنگِ فرمانده
چه بال و چه بازویی هماهنگه فرمانده
می پر و بالی چه قد و بالایی 
مِره دل دَوِسی دلبر وونه مِنه حالی 
اَره من جلو گیرمه 
تیسه من دِروم گیرمه 
سازی که تو بزنی لالِ من زبون گیرمه 
می پر و بالی چه قد و بالایی 
مِره دل دَوِسی دلبر وونه مِنه حالی 
اَره دسته چو دسته 
اَره دشمنِ ترسه 
تی جوری شی وَر دارمه 
خِدایی مِره وَسه 
می پر و بالی چه قد و بالایی 
مِره دل دَوِسی دلبر وونه مِنه حالی

سایر آهنگ های حافظ دیوسالار

نظرات کاربران