آهنگ مازندرانی برای حسن یزدانی – بورین کنار پلنگ دارمی از جویبار

2,684
آهنگ مازندرانی برای حسن یزدانی – بورین کنار پلنگ دارمی از جویبار

متن کامل آهنگ بورین کنار پلنگ دارمی از جویبار از ناشناس 👇

بورین کنار بورین کنار
پلنگ دارنه از جویبار حسن یزدانی دارنه 
هیچکی نیه وه جلودار
کمه ببر درنده ره امیرحسین زارع ره
مثل حجت ناییجی پلنگ شه منطقه ره
هر جا کشتیگیر دارنه به مثل مازرون نیه

مثل امیر حسین زارع کم هسته تو این دنیا
قهرمان جهانی گردن بیه مدال طلا
کمه علیرضا سر لک شیر لرستون کمه
شه رحمان عموزاد جنگجوی میدون کمه
امیر محمد یزدانی عرفان الهی ره کمه
یونس امامی شه محمد نخودی ره کمه

سایر آهنگهای ناشناس

نظرات کاربران