آهنگ بوسیدمش در کافه های خسته‌ی در راه (کیفیت 320)

2,779
احتراما به استحضار می رساند این آهنگ به دستور کمیته مصادیق مجرمانه از وبسایت حذف گردیده است. با تشکر
 

آهنگ بوسیدمش در کافه های خسته‌ی در راه (کیفیت 320)

متن کامل آهنگ آخرین بوسه از شاهین نجفی 👇

بوسیدمش در کوچه‌های پُشت لِیلاکوه

بوسیدمش هِی زیر هَر ابرِ کبودی که

توی خیابان‌های خیسِ لَنگرودی که

بارید از من، مثل اَبر خسته اَز باران

بارید از من، تا خود استَخر لاهیجان

خندید با من، در جدال گَرم بازی‌ها

خَندید با من، به تمام حال و ماضی‌ها

خندید با من، در مَسیر رَفت تا بَرگشت

خندید با مَن، در تمامِ پارک‌های رَشت

بوسیدمش در کافه‌های خسته‌ی دَر راه

پوسیدمش از غم جلویِ درب دانشگاه

بوسیدمش در رودسر، بر ماسه‌های داغ

بوسیدمش در شَهر، بعد از خوردنِ شَلاق

آغوش وا کردیم، اگر چه ترس هَر سو بود

در سینَما، که شاهدِ عِشقِ من و او بود

بوسیدمَش هر شَب سرِ پل‌های صَدساله

بوسیدمش تا ساحلِ دَریای چَمخاله

بوسیدمش در روزهای تلخ و سَختی که

بوسیدمش بر کُنده‌ی خشکِ دِرختی که

سَخت و غَریبانه گُذر کردیم شب‌ها را

شامِ غَریبان بود و می‌خوردیم لب‌ها را

با قَلب‌های خسته‌ی حالی به حالی‌مان

با آن نگاه و لهجه‌یِ بُغضِ شُمالی‌مان

بوسیدمش در کافه‌های خَسته‌ی در راه

بوسیدمش از قند جلویِ درب دانشگاه

بوسیدمش در رودسَر، بر ماسه‌های داغ

بوسیدمش در شَهر، بعد از خوردنِ شَلاق

سایر آهنگ های شاهین نجفی

نظرات کاربران