آهنگ ای کوه پر غرور من سنگ صبور تو منم – ای همه ی وجود من نبود تو نبود من

6,894
آهنگ ای کوه پر غرور من سنگ صبور تو منم – ای همه ی وجود من نبود تو نبود من

متن کامل آهنگ ماندگار از شادمهر 👇

خانه خراب تو شدم , به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم , منجی جاودانه شو

ای کوه پر غرور من , سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی , عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام , می خواهمت می خواهمت
تو ماندگاری در دلم ، می دانمت می دانمت

ای همه ی وجود من ، نبود تو نبود من
ای همه ی وجود من ، نبود تو نبود من
ای همه ی وجود من ، نبود تو نبود من , نبود تو نبود من

خانه خراب تو شدم , به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم , منجی جاودانه شو
ای کوه پر غرور من , سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی , عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام , می خواهمت می خواهمت
تو ماندگاری در دلم ، می دانمت می دانمت

ای همه ی وجود من ، نبود تو نبود من
ای همه ی وجود من ، نبود تو نبود من

سایر آهنگهای شادمهر

نظرات کاربران