آهنگ الیم یارین قاداسینی اله یالوارا یالوارا یا هاوا گارالدی گلمدی صاباح

2,429
آهنگ الیم یارین قاداسینی اله یالوارا یالوارا یا هاوا گارالدی گلمدی صاباح

متن کامل آهنگ آهنگ عشق الیندن از ناشناس 👇

آهنگ عشق الیندن
عشق الیندن گلدیم جانا
اهنگ ترکی عشق الینن
اهنگ عشق الینن گلدیم جانا
اهنگ عشق الینن گلدم دادا
اهنگ آلیم یارین قاداسینی بئله یالوارا یالوارا
آهنگ آذری یالوارا یالوارا
آهنگ یارا یالوارا یالوارا

سایر آهنگهای ناشناس

نظرات کاربران